Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
แม่บ้านหนองมะอิ้ง ม.2 กับไก่พันธุ์ไข่
 
ประเมินผลโครงการพัฒนาสตรี ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
 

       เมื่อ 26 มี.ค.57 สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ได้มอบให้นักพัฒนาชุมชนออกไปประเมินผลโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน ในวงรอบ 6 เดือนไก่ได้ให้ผลผลิตเริ่มออกไข่ตั้งแต่เดือนที่ 4 แล้ว ทำให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมในโครงการมีอาหารโปรตีนจากไข่ไว้บริโภคในครัวเรือนและบางครอบครัวได้นำไข่ที่เหลือไปจำหน่ายในชุมชนและร้านค้าในตลาดหนองกระทุ่ม เพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วย
        จากการสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ความรู้และประสบการณ์ในการเริ่มเลี้ยงลูกไก่ตั้งแต่อายุได้ 15 วัน จนเป็นแม่ไก่ให้ผลผลิต ผู้ร่วมโครงการได้รู้ปัญหาอุปสรรคของการเลี้ยงไก่และอื่นๆ ด้วย
        ชาวบ้านกลุ่มนี้จากเคยซื้อไข่ไก่ที่มีราคาแพงมาบริโภค แต่ปัจจุบันผลิตเองได้และยังขายเพิ่มรายได้ รู้ถึงกลยุทธต่างๆ ของการขายไข่ในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
      
       " ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นพัฒนาก้าวหน้า"

นายพนมกร นักพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2557 เวลา 16.46 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ รอดทอง

ผู้เข้าชม 859 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 714,594 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com