หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
 

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความรู้ สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและสรุปข้อหารือเพื่อประโยชน์ในการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 13.14 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ รอดทอง

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 3,303,024 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com