หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
โครงการสตรีวิถีพอเพียง 2562
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสตรีวิถีพอเพียง ประจำปี 2562  
 

ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม กำหนดจัดทำโครงการสตรีวิถีพอเพียงให้กับกลุ่มสตรีเป้าหมายจำนวน 30 คน ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 (รวม 2 วัน) โดยมีวัตถุุประสงค์โครงการดังนี้
      เพื่อให้กลุ่มสตรีและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้และทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอยู่ภายใต้ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ฯ
      ใน 16 ส.ค.62 มีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนเดิมบางนางบวช มาบรรยายเรื่อง แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ใน 17 ส.ค.62 อบรมเรื่องการประยุกต์ใช้หลัก ศก.พอเพียงในชีวิตประจำวัน และศึกษาในพื้นที่สาธิตฯ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
       หากกลุ่มสตรีท่านใดจะเข้าร่วมกิจกรรม แจ้งได้ที่นายพนมกร กาฬภักดี นักพัฒนาชุมชน ฯ โทร.085-2959414 ในวันเวลาราชการ(รับจำกัด 30 ท่าน)
       จึงแจ้งให้ทราบทั่วกัน
                        
นายพนมกร กาฬภักดี ผู้แจ้งฯ                          
                  

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2562 เวลา 16.56 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ รอดทอง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 3,302,999 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com