หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ต.หนองกระทุ่ม
 
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เดือนสิงหาคม 2562  
 

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ คนพิการเดือนสิงหาคม 2562 ดังนี้
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 จ่ายเบี้ยยังชีพให้ ม.5-ม.9 สถานที่และเวลาคงเดิม
เวลา 15.00 น.จ่ายให้ ม.4
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 จ่ายเบี้ยยังชีพให้ ม.1 / ม.2 / ม.3 ที่โรงจอดรถยนต์ เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม เริ่มเวลา 9.00 น.เป็นต้นไป (รวม 3 หมู่บ้าน)

  จึงแจ้งให้ทราบทั่วกัน
  นายพนมกร กาฬภักดี นักพัฒนาชุมชน ฯ ผู้แจ้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2562 เวลา 17.07 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ รอดทอง

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 3,422,990 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com