หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

            เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และความรับผิดทางละเมิด ให้กับบุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  
            เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2562 เวลา 13.58 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ รอดทอง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 3,423,191 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com