หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
กิจกรรมสันทนาการกับผู้สูงอายุฯ
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุในตำบลหนองกระทุ่ม ปีง ๒๕๖๒(ครั้งที่ ๒)  
 

      เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่ม ปี 2562(ครั้งที่ 2)เมื่อวันนที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ                    2.เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้ในการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย                          3.เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้ในการรับประทานอาหาร และการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับวัย
      โดยมีนางอรศิริ เจริญยิ่ง ผอ.รพ.สต.หนองกระทุ่ม เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารและอืนๆ และยังได้จัดเจ้าหน้าที่ฯ มาให้บริการวัดความดันโลหิต พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุด้วย
       กิจกรรมสันทนาการโดยนายพนมกร กาฬภักดี นักพัฒนาชุมชนฯ  พร้อมมอบของทีระลึกให้ผู้ร่วมทำกิจกรรม และได้นำแผ่นนวดเท้าด้วยลูกมะกรูด มาแนะนำการนวดฝ่าเท้าให้กับผู้สูงอายุด้วย
        ขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทุกฝ่าย
นายพนมกร กาฬภักดี นักพัฒนาชุมชนฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.พ. 2562 เวลา 11.53 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ รอดทอง

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 2,444,008 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com