หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการตามภารกิจของหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ประสงค์จะตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 14.13 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ รอดทอง

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 3,302,986 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com