หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
 

               ตามที่เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ได้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม รวม ๔ งานบริการ คือ งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมประมวลผลและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจให้แก่เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม เพื่อจักได้นำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการแก่ประชาชนให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพต่อไป นั้น
               เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 13.02 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ รอดทอง

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 3,302,718 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com