หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
พนักงานเทศบาลจ่ายเบี้ยยังชีพในพื้นที่ เขต 2
 
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เดือนมิถุนายน 2562  
 

แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้
           - วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ คนพิการในพื้นที่ เขต 2(ม.5 -ม.9) สถานที่และเวลาคงเดิม เวลา 15.00 น.จ่ายเบี้ยฯ ให้ ม.4
        - วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ คนพิการในพื้นที่บ้านหนองกระทุ่ม ม.1 (หมู่บ้านเดียว) ที่โรงจอดรถยนต์ เวลา 9.00-12.00 น.
      - วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ คนพิการในพื้นที่บ้านหนองกระทุ่ม ม.2 และบ้านหนองกระทุ่ม ม.3 (รวม 2 หมู่บ้าน)ที่โรงจอดรถยนต์ เวลา 9.00-12.00 น.
        หรือติดต่อสอบถามฯ ได้ที่นายพนมกร กาฬภักดี นักพัฒนาชุมชน โทร.085-2959414
         จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

นักพัฒนาชุมชนฯ ผู้แจ้งฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2562 เวลา 06.57 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ รอดทอง

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 3,302,922 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com