หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
นายธง กาฬภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปอ
ประเพณียกธงสงกรานต์ประจำปี
รับเรื่องราวร้องเรียน 035-470-343
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
3

 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม เรื่อง รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด ๑๙  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทยส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการรับมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสถานการณ์แพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด๑๙ ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีคำสั่งปิดสถานที่และกิจกรรมที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อประชาชน ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ เกิดความยากลำบากในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวผู้เปราะบางทางสังคม ผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านรายได้ ผู้อยากไร้ เป็นต้น
อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม จึงเปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา  โควิต 19  ระหว่างวันที่ ๒๐– ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม โดยท่านสามารถรับแบบลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย
๑. สำเนาบัตรประชาชน
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. สำเนาบัตรผู้พิการ
๔. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                                
                                           ประกาศ  ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                                                          ( นายธง  กาฬภักดี )
                                                   นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 15.03 น. โดย คุณ เสาวลักษณ์ รอดทอง

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร.035-470-343
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ : 035-470-343 โทรสาร : 035-470-343
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
จำนวนผู้เข้าชม 5,798,941 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10