หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ประกอบไปด้วยห้วย ๕ แห่ง คือ
 
ห้วยหิน    
 
ห้วยโศกตาจีต    
 
ห้วยกระเสียว    
 
ห้วยกระจี    
 
ห้วยทับละคร    
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น    
 
ฝาย จำนวน แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน ๑๐ แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน แห่ง
 
สระน้ำสาธารณะ จำนวน ๑๓ แห่ง
  พื้นที่เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ประกอบด้วยเส้นทางคมนาคม ดังนี้
 
ถนนลูกรัง ระยะทาง ๓๑ สาย
 
ถนนคอนกรีต ระยะทาง ๒๕ สาย
 
ถนนลาดยาง ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน รุ่น ๒๕๐ คน
 
อาสาสมัครป้องกันยาเสพติดประจำหมู่บ้าน รุ่น ๒๒๕ คน
 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม ๑๒๗ คน
 
อปพร. รุ่น ๑๐๐ คน
 
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย รุ่น ๑๐ คน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 3,302,994 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com