หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 

นายนริศ รอตศิริ
ปลัดเทศบาล
 
 

นางสมาพร กาฬภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนัทธมน รอตศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายพนมกร กาฬภักดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายปฐมวิทย์ วาทะพุกกณะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางเปมิกา แปลนพิมาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ่าเอกอาทิตย์ ขุมทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวเสาวลักษณ์ รอดทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 3,303,011 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com