หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ๑,๕๐๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
 
ปั๊มน้ำมัน จำนวน ๑๐ แห่ง
 
ร้านค้า จำนวน ๗๐ แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือน จำนวน แห่ง
 
โรงสีขนาดเล็ก จำนวน แห่ง
 

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน แห่ง

โทรศัพท์ประจำบ้าน จำนวน ๒๕๐ แห่ง

อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน แห่ง
ในเขตตำบลหนองกระทุ่ม มีประปาใช้ ๑,๕๐๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 3,302,912 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com