หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
  เทศบาลตำบลหนองกระทุ่มมีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง แบ่งเป็น
  ๑. สังกัดเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑ แห่ง ได้แก่
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปอ ตั้งอยู่หมู่ที่
  ๒. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
   
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่
   
โรงเรียนบ้านหนองนา หมู่ที่
   
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หมู่ที่
   
โรงเรียนบ้านหนองหิน หมู่ที่
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม นับถือศาสนา พุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมี วัด ๔ แห่ง ได้แก่
 
วัดหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่
 
วัดหนองนา ตั้งอยู่หมู่ที่
 
วัดหนองอิงพิง ตั้งอยู่หมู่ที่
 
วัดหนองหิน ตั้งอยู่หมู่ที่
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒ แห่ง ได้แก่
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม หมู่ที่
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด หมู่ที่
  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
 
 
ที่พักสายตรวจอปพร.ตำบลหนองกระทุ่ม จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
 
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ความจุน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร
 
  ประชาชนมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมตามแบบโบราณของ ชาวตำบลหนองกระทุ่ม คือ ประเพณียกธงสงกรานต์ ประชาชนในตำบลจะจัดทำ คันธงของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งประดับตกแต่งด้วยผ้าผืนสี ดอกไม้ ลวดลายต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติ วัสดุพื้นบ้านมาประดับให้เกิดความสวยงาม ประเพณียกธง สงกรานต์ ตำบลหนองกระทุ่มจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ เมษายน ของทุกปี พิธีแห่ธง สงกรานต์ พระสงฆ์จะเดินด้านหน้าบนถนน มีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลาง ชาวบ้าน จัดเตรียมน้ำดอกไม้ไว้เพื่อขอพรและเป็นศิริมงคล หลังจากนั้นขบวนธงแต่ละ หมู่บ้านประมาณ ๒๐ คันธง มีชาวบ้าน แต่งกายพื้นเมืองเสื้อผ้าสีสดใส ผู้หญิง ร้องเพลง ฟ้อนรำผู้ชายแบกคันธงซึ่งยาวประมาณ ๒๐๐- ๓๐๐ เมตรออกจาก หมู่บ้านเพื่อนำคันธงมาปักในบริเวณลานวัดหนองกระทุ่ม ซึ่งตลอดทางจะมี การระเล่นมากมายเพื่อเป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดประเพณีสงกรานต์ เพื่อวันพรุ่ง ชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพต่อไป
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๗๐๓๔๓
จำนวนผู้เข้าชม 3,302,833 เริ่มนับ 6 พ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com